İlayda Mutlu

Psikolog

Ortaokul ve lise eğitimini Dubai’de tamamlamıştır. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ana dal olarak Psikoloji, yan dal olarak Halkla İlişkiler bölümünde tamamlamıştır.

Lisans öğrencisi olarak, Fransız Lape Hastanesi ve Şişli Etfal Hastanesi’nde staj yapmıştır. Psikodrama eğitim gruplarına katılmış, özel bir anaokulunda gelişim testi uygulamış, Psike İstanbul’un gerçekleştirdiği ‘Psikanalize Giriş’ seminerlerine katılmıştır. Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde, Sibel Halfon tarafından yönetilen, “Psikodinamik Psikoterapi Süreci Araştırması: Oyun Stilleri, Terapötik Birlik ve Terapötik Müdahaleler” başlıklı araştırma projesinde görev almıştır.

2018 yılında, Marmara Üniversitesi’nden Aile Danışmanlığı programını bitirmiştir.

Uluslararası Oyun Terapisi Derneği’ne (APT) kayıtlı eğitmen, M.Med.ScS.w Reyhana Seedat’dan, her biri 32 saat olan, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Filial Oyun Terapisi, Gelişimsel Temas Oyun Terapisi, Cinsel İstismar Yaşamış Çocuklarla Oyun Terapisi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan ve Zor Çocuklarla Oyun Terapisi eğitimlerini tamamlamıştır.

Yine Uluslararası Oyun Terapisi Derneği’ne (APT) kayıtlı olan Joyce C. Mills’den, Hikaye Oyunu- Oyun Terapisinin Eriksonian Dolaylı Modeli eğitimi ve Linda E. Homeyer ve Marshall Lyles’dan ise ‘Oyun Terapisinde Dışavurumcu Sanatlar: Bireysel ve Aile Terapisi Ortamında Kum Tepsisi, Sanat ve Kukla Kullanarak’ eğitimini tamamlamıştır.

Yeditepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında, tez aşamasındadır. Eğitimini ağırlıklı olarak yetişkin psikolojisi üzerine tamamlamıştır. Kasım 2019’da EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) birinci düzey eğitimini almış, süpervizyonunu tamamlamıştır. Uzm. Klinik Psikolog Hakan Yüksek’ten EMDR yönelimli süpervizyonu devam etmektedir. 2021’de Somatik Deneyimleme Giriş Seminerini tamamlamıştır. Yetişkinlerle olan çalışmalarında bilişsel davranışcı terapi, EMDR, mindfulness ve beden odaklı ekolleri kullanmaktadır.

İletişim

Randevu almak için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.

+90 531 277 16 86