Çalışma Alanlarımız

Yetişkin Terapisi

Psikoterapi, çeşitli zihinsel ve duygusal şikayetler karşısında terapist ve danışanın işbirliği halinde, kararlaştırılmış konular üzerine çalıştıkları bir süreçtir. Kişinin kendisine ve sorunlarına dair farkındalık kazandığı, bunları değiştirebildiği ve nihai olarak daha huzurlu bir hayat sürmesini hedefler.

Detaylı Bilgi

EMDR

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, duygu, düşünce ve beden duyumlarını ele alan güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Detaylı Bilgi

Çocuk & Ergen Terapisi

Çocuk ve ergenlerle yapılan terapilerde amaç ,duygusal ve davranış problemlerine çözüm bulabilmek aynı zamanda da ileri yaştaki ruhsal yapının ve kişilik özelliklerinin yapılandığı bu dönemin sağlıklı bir şekilde desteklenmesini sağlamaktır.

Detaylı Bilgi

Aile Terapisi

Aile Terapisi yaklaşımı, aileyi bir sistem olarak görür, aile içindeki sorunları da, sistemin işleyişindeki aksaklıklara işaret eden durumlar olarak düşünür. Ailenin günlük yaşamını olumsuz etkileyen dinamikleri ve iletişim biçimlerini değiştirmek için sistemde uygun görülen kişi yada kişiler üzerinden müdahaleler planlanır.

Detaylı Bilgi

Çift Terapisi

Çift terapisi, herhangi bir yakın ilişkide bulunan gerilimi, her bireyin ihtiyaçlarını, arzularını ve bunların arasındaki gerilimi ele alır.

Detaylı Bilgi

Çözüm Odaklı Terapi

Danışanların sorunları yerine terapi süreci ve kazanmak istedikleri beceri üzerine yoğunlaşan bir ekol olan Çözüm Odaklı Terapi, yaklaşık 50 yıldır kullanılmaktadır. Danışanın kendi içsel kaynaklarına odaklanarak, güncel hayatta karşılaşılan güçlüklere dair nasıl fayda sağlanacağı üzerine çalışır. Sorunu tamamen ortadan kaldırmak yerine, hali hazırda olan olumluya odaklanarak süreç yürütülür.

Detaylı Bilgi

Kum Tepsisi Terapisi

Kum tepsisi Terapisi, sözel olmayan bir iletişim sağlayarak, belirli objeleri kullanarak danışanın hayatını, sorunlarını, iç dünyasını kum tepsisi arayıcılığıyla açığa çıkarıp işlemeyi hedefler. Terapist tarafından kolaylaştırılan, dışavurumcu ve yansıtıcı bir psikoterapi yöntemidir.

Detaylı Bilgi

Kognitif Davranışcı Terapi

Kişinin uyumsuz düşünce ve davranışlarını değiştirerek, kendisi ve dış dünya ile uyumlu yaşamayı hedefleyen bir psikoterapi yaklaşımıdır. Yaşamını olumsuz etkileyen ve değiştirmek istediği düşünce, duygu ve davranışları belirlemek ve anlamak için danışan ile işbirliği içinde düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkiler konusunda çalışılır.

Detaylı Bilgi

Sanat Terapisi

Sanat terapisi kelimelerin yetersiz kaldığı, kendimizi ifade etmekte zorlandığımız durumlarda araç oluşturur.

Sanat ve psikoterapinin ortak noktaları seçtiğimiz ve seçemediğimiz tüm duyusal ve algısal süreçlerimizde içe alınmış, bilinçdışına itilmiş yaşantılarımızın dışavurumunu sağlamalarıdır. Psikoterapi ile sanatın birleşmesi sayesinde, bu dışavurumun onarıcı, iyileştirici, dönüştürücü yönü ortaya çıkmaktadır.

Detaylı Bilgi

Nöropsikolojik Değerlendirme

Nöropsikoloji, en basit tanımıyla psikolojinin beyin-davranış arasındaki ilişkileri inceleyen alt alanıdır.

Detaylı Bilgi

İletişim

Randevu almak için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.

+90 531 277 16 86